Written Forecast01/16/2019
PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIARANSON 16 DI JANUARI 2019

COMPILA:
DIAMARS 15 DI JANUARI 2019 17:00 (21:00 UTC)

TEMPO:
AWE ANOCHI: LEVEMENTE TE PARCIALMENTE NUBLA I GENERALMENTE SECO
DEN MARDUGA I MAYAN: PARCIALMENTE NUBLA CU CHENS PA LOCALMENTE
UN AWACERO BREVE.

TEMPERATURA MAXIMO 30 GRADO CELSIUS
TEMPERATURA MINIMO 24 GRADO CELSIUS.

BAHADA DI SOLO : 6:33 PM
SUBIDA DI SOLO : 7:05 AM.

BIENTO: MODERA TE BASTA FUERTE FOR DI GENERALMENTE DIRECCION OOST;
FORSA 4 TE 5 (20 TE 39 KM/ORA, 11 TE 21 NUDO)
DEN DIA FUERTE TE POSIBLEMENTE DURO DEN RAFAGA;
FORSA 6 TE 7 (40 TO 61 KM/HR, 22 TO 33 NUDO).

SITUACION GENERAL DI TEMPO:
DEN PROXIMO 24 ORA LO NO BAI TINI CAMBIONAN SIGNIFICANTE DEN E TIPO
DI WEER CU TA REINA ACTUALMENTE. HUMEDAD DEN NIVELNAN MAS ABOU DI
ATMOSFERA LO POR BIRA SUFICIENTE DEN ORANAN DI MARDUGA I MAINTA
TREMPAN PA PRODUCI LOCALMENTE UN AWACERO BREVE. SOBRA DI DIA
WEER LO KEDA GENERALMENTE SECO.

CONDICION DI LAMA:
OLANAN DI LAMA LO TA FOR DI DIRECCION OOST CU HALTURA DI 4 TE LOCALMENTE
6 PIA. E OLANAN DI MAS HALTO LO TA NA COSTANAN OOST TE NOORDWEST DI E
ISLA. TA PIDI OCUPANTENAN DI BOTO CHIKITO PA TENE CUENTA CU ESAKI.

FENOMENONAN SPECIAL: DURANTE E PROXIMO FIN DI SIMAN, DIADOMINGO ANOCHI DIA
20 PA DIALUNA MARDUGA DIA 21, LO BAI TIN UN ECLIPSE TOTAL DI LUNA CU LO TA
VISIBLE DEN SU TOTALIDAD AKI NA ARUBA. E EVENTO DEN SU TOTALIDAD LO CUMINSA
10:36 PM DIADOMINGO DIA 20. E ECLIPSE TOTAL LO CUMINSA 00:41 AM DIALUNA CU
UN MAXIMO 1:12 AM. E ECLIPSE MAXIMO LO TERMINA 1:43 AM. E EVENTO DEN SU
TOTALIDAD LO TERMINA 3:48 AM DIALUNA.

POTENCIAL DI AWACERO PA PROXIMO 24 ORA: 1 MM; LOCALMENTE ESAKI POR VARIA

REGISTRACION DI TEMPERATURA (CELSIUS) Y AWACERO (MM) DEN ULTIMO 24 ORA:

AIRPORT MAX 30 / MIN 25 / 0.0 MM

PRONOSTICO DI TEMPO PA PROXIMO TRES (3) DIANAN:
PARSIALMENTE NUBLA CU CHENS PA UN AWACERO PASAJERO.
BIENTO LO TA MODERA TE BASTA FUERTE FOR DI DIRECCION OOST;
DEN DIA FUERTE TE POSIBLEMENTE DURO DEN RAFAGA;
TEMPERATURA MAX / MIN LO TA: 30 / 24

E PROXIMO BULLETIN LO WORDO PUBLICA DIARANSON 16 DI JANUARI 2019 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEATHER FORECAST VALID UNTIL WEDNESDAY JANUARY 16 2019

ISSUED: TUESDAY JANUARY 15 2019 17:00 (21:00 UTC)

WEATHER:
TONIGHT: PARTLY CLOUDY AND GENERALLY DRY
DURING THE OVERNIGHT AND TOMORROW: PARTLY CLOUDY WITH CHANCE OF
LOCALLY A PASSING SHOWER

MAXIMUM TEMPERATURE 30 CENTIGRADES
MINIMUM TEMPERATURE 24 CENTIGRADES.

SUNSET : 6:33 PM
SUNRISE: 7:05 AM.

WINDS: FROM GENERALLY EAST DIRECTIONS AND MODERATE TO FRESH;
FORCE 4 TO 5 (20 TO 39 KM/HR, 11 TO 21 KNOTS).
DURING THE DAY STRONG TO POSSIBLY NEAR GALE FORCE IN GUSTS;
FORCE 6 TO 7 (40 TO 61 KM/HR, 22 TO 33 KNOTS).

SYNOPSIS:
NO MAJOPR CHANGES ARE EXPECTED IN THE CURRENT WEATHER PATTERN FOR
THE NEXT 24 HOURS. MOISTURTE IN THE LOWER LEVELS OF THE ATMOSPHERE
CAN BECOME SUFFICIENT DURING THE OVERNIGHT AND EARLY MORNING HOURS
TO PRODUCE LOCALLY A BRIEF SHOWER. GENERALLY DRY WEATHER WILL
PREVAIL FOR THE REST OF THE DAY.

MARINE CONDITIONS:
WAVE DIRECTION WILL BE FROM THE EAST AROUND 4 TO LOCALLY 6 FEET. THE HIGHEST
WAVES CAN BE EXPECTED ON THE EAST TO NORTHWEST COASTAL REGIONS. OPERATORS OF
SMALL VESSELS MUST TAKE THIS INTO ACCOUNT.

SPECIAL FEATURES: A TOTAL LUNAR ECLIPSE WILL TAKE PLACE DURING THIS SUNDAY
20TH INTO MONDAY THE 21ST. THE EVENT STARTS AT 10:36 PM ON SUNDAY. THE
TOTAL ECLIPSE STARS AT 00:41 AM, MONDAY, WITH A MAXIMUM AT 01:12 AM.
THE TOTAL ECLIPSE ENDS AT 01:43 AM. THE TOTAL EVENT ENDS AT 03:48
AM, MONDAY THE 21ST.

POTENTIAL RAINFALL FOR THE NEXT 24 HOURS: 1 MM; CAN VARY LOCALLY

OBSERVED TEMPERATURE (CENTIGRADE) AND RAINFALL (MM) IN THE
LAST 24 HOURS:

AIRPORT MAX 30 / MIN 25 / 0.0 MM

WEATHER OUTLOOK FOR THE NEXT THREE (3) DAYS:
PARTLY CLOUDY WITH A PASSING SHOWER POSSIBLE.
WINDS WILL BE FROM THE EAST AND MODERATE TO FRESH,
DURING THE DAY STRONG TO POSSIBLY NEAR GALE FORCE IN GUSTS.
MAX/ MIN TEMPERATURES WILL BE: 30 / 24

NEXT BULLETIN WILL BE PUBLISHED ON WEDNESDAY JANUARY 16 2019 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
WEERSVERWACHTING GELDIG TOT WOENSDAG 16 JANUARI 2019

OPGESTELD OP DINSDAG 15 JANUARI 2019 17:00 (21:00 UTC)

WEER:
VANAVOND: LICHT TOT HALF BEWOLKT EN OVERWEGEND DROOG
GEDURENDE DE NACHT EN MORGEN: HALF TOT TIJDELIJK ZWAAR BEWOLKT
MET KANS OP EEN OVERTREKKENDE BUI.

MAXIMUM TEMPERATUUR 30 GRADEN CELSIUS
MINIMUM TEMPERATUUR 24 GRADEN CELSIUS.

ZONSONDERGANG: 6:33 PM
ZONSOPGANG : 7:05 AM

WIND: UIT OVERWEGEND OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG TOT VRIJ KRACHTIG;
WINDKRACHT 4 TOT 5 (20 TOT 39 KM/UUR, 11 TOT 21 KNOPEN)
GEDURENDE DE DAG KRACHTIG TOT MOGELIJK HARD IN UITSCHIETERS;
WINDKRACHT 6 TOT 7 (40 TOT 61 KM/UUR, 22 TOT 33 KNOPEN)

WEEROVERZICHT:
IN DE KOMENDE 24 UUR WORDT WEINIG VERANDERING IN HET HUIDIGE WEERBEELD
VERWACHT. DE VOCHTIGHEID IN DE ONDERSTE LUCHTLAGEN KAN NET VOLDOENDE
WORDEN TIJDENS DE KOMENDE NACHT EN VROEGE OCHTEND OM PLAATSELIJK
EEN OVERTREKKENDE BUI TE VEROORZAKEN. VOOR DE REST VAN DE DAG
ZAL OVERWEGEND DROOG WEER OVERHEERSEN.

ZEE CONDITIES:
GOLVEN KOMEN VANUIT OOSTELIJKE RICHTING MET HOOGTES VAN 4 TOT PLAATSELIJK
6 VOETEN. DE HOOGSTE GOLVEN ZULLEN ERVAARD WORDEN OVER HET OOSTELIJKE TOT
NOORDWESTELIJKE KUSTGEDEELTE VAN HET EILAND. AAN DE BEMANNING VAN KLEINE
BOTEN WORDT VERZOCHT OM HIERMEE REKENING TE HOUDEN.

BIJZONDERE VERSCHIJNSELEN: EEN TOTALE MAANSVERDUISTERING (ECLIPS) ZAL
GEDURENDE ZONDAGAVOND OP MAANDAGNACHT PLAATSVINDEN EN ZAL IN ZIJN
TOTAAL ZICHTBAAR ZIJN HIER IN ARUBA. HET TOTALE EVENT ZAL OM ZONDAG
DE 20STE OM 10:36 PM BEGINNEN. DE TOTALE ECLIPS BEGINT OM 00:41 AM,
MAANDAG, MET EEN MAXIMALE BEDEKKING OM 1:12 AM. DE TOTALE ECLIPS
EINDIGT OM 1:43 AM. HET TOTALE EVENT ZELF EINDIGT OM 3:48 AM,
MAANDAG DE 21STE.

POTENTIELE REGENVAL VOOR DE KOMENDE 24 UUR: 1 MM; KAN
PLAATSELIJK FLUCTUEREN

WAARGENOMEN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) EN REGENVAL (MM)
OVER DE LAATSTE 24 UUR:

AIRPORT MAX 30 / MIN 24 / 0.0 MM

WEERSVERWACHTING VOOR DE KOMENDE DRIE (3) DAGEN:
LICHT TOT HALF BEWOLKT MET EEN OVERTREKKENDE BUI.
WIND: UIT OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG TOT VRIJ KRACHTIG;
OVERDAG KRACHTIG TOT MOGELIJK HARD IN UITSCHIETERS.
MAX / MIN TEMPERATUUR: 30 / 24

HET VOLGENDE BERICHT ZAL WORDEN UITGEGEVEN OP WOENSDAG 16 JANUARI 2019 17:00 (21:00 UTC)