Written Forecast10/20/2020
PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIAMARS 20 DI OCTOBER 2020, 18:00 ORA.

ELABORA DIALUNA 19 DI OCTOBER 2020 17:00 (21:00 UTC)

TEMPO:
AWE ANOCHI: PARCIALMENTE NUBLA I GENERALMENTE SECO.
DEN MARDUGA I MAYAN: PARCIALMENTE NUBLA CU UN AWACERO
BREVE I LOCAL

TEMPERATURA MAXIMO 33 GRADO CELSIUS
TEMPERATURA MINIMO 28 GRADO CELSIUS

BAHADA DI SOLO : 6:19 PM
SUBIDA DI SOLO : 6:30 AM.

BIENTO:
MODERA FOR DI DIRECCION OOST TE OOST-ZUIDOOST;
FORSA 3 TE 4 (12 TE 30 KM/ORA, 7 TE 16 NUDO).
DEN DIA BASTA FUERTE DEN RAFAGA;
FORSA 5 (31 TE 39 KM/ORA, 17 TE 21 NUDO)

SITUACION GENERAL DI TEMPO PA PROXIMO 24 ORA:
AIRE DEN REGION LO BIRA MAS HUMEDO DURANTE PROXIMO
DIANAN I ESAKI LO HACI E CHANCENAN PA AWACERO MAS
GRANDI DURANTE PROXIMO 24 ORA. DI OTRO UN BANDA
BIENTO LO BAHA POCO DURANTE PROXIMO DIANAN.

CONDICIONAN MARITIMO/ ESTADO DI LAMA:
UN ESTADO DI LAMA LEVE TE MODERA TA WORDU SPERA DEN
PROXIMO 24 ORA. OLANAN LO TA FOR DI OOST ENTRE 2 PA
5 PIA. E OLANAN DI MAS HALTO LO TA NA E SECTORNAN
OOST TE NOORDWEST DI COSTA.

AVISO/ ALERTA:
NINGUN;

FENOMENONAN SPECIAL:
NINGUN

TEMPO TROPICAL SIGNIFICANTE:
UN AREA DI PRECION ABOU ZUIDOOST DI BERMUDA A SIGUI DESAROYA
I RAPIDAMENTE A BIRA TORMENTA TROPICAL EPSILON. NA E MOMENTONAN
AKI EPSILON TA MOVE POCO POCO DEN DIRECCION WEST- NOORDWEST I
NO TA UN MENASA PA REGION LOCAL.

POTENCIAL DI AWACERO PA PROXIMO 24 ORA:
1 MM; LOCALMENTE ESAKI POR VARIA.

REGISTRACION DI TEMPERATURA (GRADO CELSIUS) Y
AWACERO (MM) DEN ULTIMO 24 ORA:

AIRPORT : MAX 34 / MIN 28 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 33 / MIN 29 / 0.0 MM
STA ROSA: MAX 33 / MIN 29 / 0.0 MM

PRONOSTICO DI TEMPO PA PROXIMO 3 DIANAN:
PARCIALMENTE NUBLA CU UN AWACERO BREVE.
BIENTO LO TA FOR DI DIRECCION OOST I MODERA;
BASTA FUERTE DEN RAFAGA; TEMPERATURA ( GRADO CELSIUS)
MAX / MIN LO TA: 33 / 28

E PROXIMO BOLETIN LO WORDO PUBLICA DIAMARS 20 DI OCTOBER 2020 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEATHER FORECAST VALID UNTIL TUESDAY OCTOBER 20 2020, 18:00 HOURS.

ISSUED: MONDAY OCTOBER 19 2020 17:00 (17:00 UTC)

WEATHER:
THIS EVENING: PARTLY CLOUDY AND GENERALLY DRY
DURING THE OVERNIGHT AND TOMORROW: PARTLY CLOUDY WITH
LOCALLY A SHOWER

MAXIMUM TEMPERATURE 33 CENTIGRADES
MINIMUM TEMPERATURE 28 CENTIGRADES.

SUNSET : 6:19 PM
SUNRISE: 6:30 AM.

WINDS: FROM EAST TO EAST- SOUTHEAST DIRECTIONS AND GENTLE
TO MODERATE; FORCE 3 TO 4 (12 TO 30 KM/HR, 7 TO 16 KNOTS).
DURING DAYTIME FRESH IN GUSTS;
FORCE 5 (31 TO 39 KM/HR, 17 TO 21 KNOTS).

SYNOPSIS FOR THE NEXT 24 HOURS:
MOISTURE IN THE REGION WILL INCREASE SOMEWHAT DURING THE
NEXT FEW DAYS. THIS WILL ALSO INCREASE THE CHANCES FOR
RAINFALL DURING THE NEXT 24 HOURS. OTHERWISE, THE WIND
WILL DECREASE SOMEWHAT DURING THE NEXT FEW DAYS.

MARINE CONDITIONS/ STATE OF THE SEA:
GENERALLY MODERATE SEAS ARE EXPECTED FOR THE NEXT 24 HOURS.
WAVES WILL BE FROM THE EAST AROUND 2 TO LOCALLY 5 FEET.
THE HIGHEST WAVE ACTION WILL BE OVER THE EAST TO
NORTHWEST SECTIONS.

WARNINGS/ ADVISORIES:
NONE;

SPECIAL FEATURES:
NONE

TROPICAL WEATHER OUTLOOK:
A LOW PRESSURE SYSTEM SOUTHEAST OF BERMUDA HAS DEVELOPED
RAPIDLY THIS MORNING INTO TROPICAL STORM EPSILON. EPSILON
IS MOVING SLOWLY WEST- NORTHWESTWARD AND IS NO THREAT TO
THE LOCAL REGION.

POTENTIAL RAINFALL FOR THE NEXT 24 HOURS:
1 MM; THIS CAN VARY LOCALLY.

OBSERVED TEMPERATURE (CENTIGRADE) AND RAINFALL (MM)
IN THE LAST 24 HOURS:

AIRPORT : MAX 34 / MIN 28 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 33 / MIN 29 / 0.0 MM
STA ROSA: MAX 33 / MIN 29 / 0.0 MM

WEATHER FORECAST FOR THE UPCOMING 3 DAYS:
PARTLY CLOUDY WITH A SHOWER;
WINDS WILL BE FROM EAST DIRECTIONS
AND GENTLE TO MODERATE; FRESH IN GUSTS.
MAX/ MIN TEMPERATURES (CENTIGRADES) WILL BE: 33 / 28

NEXT BULLETIN WILL BE PUBLISHED ON TUESDAY OCTOBER 20 2020 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEERSVERWACHTING GELDIG TOT DINSDAG 20 OKTOBER 2020, 18:00 UUR.

OPGESTELD OP MAANDAG 19 OKTOBER 2020 17:00 (17:00 UTC)

WEER:
VANAVOND: LICHT TOT HALF BEWOLKT EN OVERWEGEND DROOG
GEDURENDE DE NACHT EN MORGEN: HALF BEWOLKT MET EEN PLAATSELIJKE BUI

MAXIMUM TEMPERATUUR 33 GRADEN CELSIUS
MINIMUM TEMPERATUUR 28 GRADEN CELSIUS.

ZONSONDERGANG: 6:19 PM
ZONSOPGANG : 6:30 AM

WIND: UIT OOST TOT OOST- ZUIDOOSTELIJKE RICHTINGEN EN MATIG;
WINDKRACHT 3 TOT 4 (12 TOT 30 KM/UUR, 7 TOT 16 KNOPEN);
OVERDAG VRIJ KRACHTIG IN UITSCHIETERS;
WINDKRACHT 5 (31 TOT 39 KM/UUR, 17 TOT 21 KNOPEN)

WEEROVERZICHT VOOR DE KOMENDE 24 UUR:
DE VOCHTIGHEID IN DE REGIO ZAL IN DE KOMENDE DAGEN TOENEMEN.
HIERDOOR ZAL DE KANS OP REGENVAL IN DE KOMENDE 24 UUR OOK
GROTER WORDEN. VERDER ZAL DE WIND GEDURENDE DE KOMENDE
DAGEN IETS AFNEMEN.

MARITIEME/ ZEE CONDITIES:
EEN RUSTIGE TOT MATIGE ZEEGANG WORDT IN DE KOMENDE 24 UUR
VERWACHT. GOLVEN KOMEN VANUIT HET OOSTEN MET HOOGTES TUSSEN
DE 2 EN 5 VOETEN. DE HOOGSTE GOLVEN KUNNEN AAN HET OOSTELIJKE
TOT NOORDWESTELIJKE KUSTGEDEELTES VERWACHT WORDEN.

ALERTS / WAARSCHUWINGEN:
GEEN;

BIJZONDERE VERSCHIJNSELEN:
GEEN.

BIJZONDERE TROPISCHE WEER:
EEN LAGEDRUKGEBIED TEN ZUIDOOSTEN VAN BERMUDA IS
VANMORGEN SNEL UITGEGROEID TOT TROPISCHE STORM
EPSILON. EPSILON BEWEEGT LANGZAAM IN WEST-
NOORDWESTELIJKE RICHTING EN IS GEEN
BEDREIGING VOOR DE LOCLE REGIO.

POTENTIELE REGENVAL VOOR DE KOMENDE 24 UUR:
1 MM; DIT, KAN PLAATSELIJK VARIEREN.

WAARGENOMEN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) EN REGENVAL (MM)
OVER DE LAATSTE 24 UUR:

AIRPORT : MAX 34 / MIN 28 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 33 / MIN 29 / 0.0 MM
STA ROSA: MAX 33 / MIN 29 / 0.0 MM

WEERSVERWACHTING VOOR DE KOMENDE 3 DAGEN:
HALF BEWOLKT MET EEN OVERTREKKENDE BUI;
WIND: UIT OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG;
VRIJ KRACHTIG IN UITSCHIETERS;
MAX / MIN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) : 33 / 28

HET VOLGENDE BERICHT ZAL WORDEN UITGEGEVEN OP DINSDAG 20 OKTOBER 2020 OM 17:00 (21:00 UTC)