Written Forecast09/22/2018
PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIASABRA 22 DI SEPTEMBER 2018

COMPILA:
DIABIERNA 21 DI SEPTEMBER 2018 17:00 (21:00 UTC)

UN ALERTA PA BIENTO DURO I LAMA LOCALMENTE BASTANTE BRUTO TA
NA VIGOR TE DIADOMINGO ATARDI 6'OR...

TEMPO:
AWE ANOCHI: LEVEMENTE TE PARCIALMENTE NUBLA CU CHENS RIBA UN AWACERO PASAJERO
DEN MARDUGA I MAYAN: PARCIALMENTE TE TEMPORALMENTE HOPI NUBLA CU
LOCALMENTE UN AWACERO

TEMPERATURA MAXIMO 33 GRADO CELSIUS Y TEMPERATURA MINIMO 28 GRADO CELSIUS.

SOLO LO BAHA AWE NOCHI 06:36 PM Y LO SALI MAYAN MAINTA 06:29 AM.

BIENTO: MODERA TE FUERTE FOR DI GENERALMENTE DIRECCION OOST;
FORSA 4 TE 6 (20 TE 50 KM/ORA, 11 TE 27 NUDO)
DEN DIA DURO TE POSIBLEMENTE HOPI DURO DEN RAFAGA;
FORSA 7 TE 8 (51 TE 64 KM/ORA, 28 TE 35 NUDO)

SITUACION GENERAL DI TEMPO:
DEN PROXIMO 24 ORA HUMEDAD DEN ATMOSFERA REGIONAL LO PONE CU TEMPORALMENTE
MAS NUBIA LO POR FORMA DEN REGION LOCAL. FOR DI ESAKINAN POR CAI LOCALMENTE
UN AWACERO BREVE. DIFERENCIANAN DI PRESION DEN CARIBE LO CAUSA UN BIENTO
FUERTE TE HOPI DURO DEN RAFAGA DURANTE PROXIMO DIA. bIENTO LO BAI BAHA
DEN CURSO DI DIADOMINGO. DI OTRO UN BANDA, STOF FINI DI SAHARA A DRENTA
CARIBE ATROBE I LO OBSTACULISA VISIBILIDAD DEN CURSO DI WEEKEND.

CONDICION DI LAMA:
OLANAN DI LAMA LO TA FOR DI DIRECCION OOST CU HALTURA DI 5 TE LOCALMENTE
9 PIA. E OLANAN DI MAS HALTO NA COSTANAN OOST, NOORDOOST TE NOORDWEST DI
E ISLA. TA PIDI OCUPANTENAN DI BOTO CHIKITO I USUARIONAN DI LAMA PA TENE
CUENTA CU LAMA LOCALMENTE BRUTO.

FENOMENONAN SPECIAL: NINGUN

TEMPO TROPICAL SIGNIFICANTE: NINGUN

POTENCIAL DI AWACERO PA PROXIMO 24 ORA: 1 MM; LOCALMENTE POR VARIA

REGISTRACION DI TEMPERATURA (CELSIUS) Y AWACERO (MM) DEN
ULTIMO 24 ORA:

AIRPORT MAX 33 / MIN 28 / 0.0

PRONOSTICO DI TEMPO PA PROXIMO TRES (3) DIANAN:
PARCIALMENTE NUBLA CU LOCALMENTE UN AWACERO.
BIENTO LO TA MODERA TE BASTA FUERTE FOR DI DIRECCION OOST;
DEN DIA FUERTE TE DURO, TIN BEZ HOPI DURO DEN RAFAGA;
TEMPERATURA MAX / MIN LO TA: 34/27

E PROXIMO BULLETIN LO WORDO PUBLICA DIASABRA 22 DI SEPTEMBER 2018 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEATHER FORECAST VALID UNTIL SATURDAY SEPTEMBER 22 2018

ISSUED: FRIDAY SEPTEMBER 21 2018 17:00 (21:00 UTC)

AN ALERT FOR STRONG WINDS AND LOCALLY QUITE ROUGH SEAS IS IN EFFECT
UNTIL SUNDAY 6 PM...

WEATHER:
TONIGHT: PARTLY CLOUDY WITH A PASSING SHOWER POSSIBLE
DURING THE OVERNIGHT AND TOMORROW: PARTLY TO BRIEFLY MOSTLY CLOUDY WITH LOCALLY A SHOWER

MAXIMUM TEMPERATURE 33 CENTIGRADES Y MINIMUM TEMPERATURE 28 CENTIGRADES.

SUNSET WILL BE TONIGHT AT 06:36 PM AND SUNRISE WILL BE TOMORROW AT 06:29 AM.

WINDS: FROM GENERALLY EAST DIRECTIONS AND MODERATE TO STRONG;
FORCE 4 TO 6 (20 TO 50 KM/HR, 11 TO 27 KNOTS).
DURING THE DAY NEAR GALE FORCE TO POSSIBLY GALE FORCE IN GUSTS
FORCE 7 TO 8 (51 TO 64 KM/HR, 28 TO 35 KNOTS)

SYNOPSIS:
LINGERING MOISTURE WILL ACCOUNT FOR TEMPORARILY MORE CLOUDINESS DURING THE
NEXT 24 HOURS WITH LOCALLY AN ISOLATED SHOWER. OTHERWISE, THE STRONG PRESSURE
GRADIENT IN THE CARIBBEAN WILL PRODUCE STRONG WINDS IN THE REGION FOR THE NEXT
DAY. MOREOVER, FINE SAHARAN DUST WILL ACCOUNT FOR HAZY SKIES DURING TNE WEEKEND.

MARINE CONDITIONS:
WAVE DIRECTION WILL BE FROM THE EAST AROUND 5 TO LOCALLY 9 FEET.
THE HIGHEST WAVES WILL BE ON THE EAST, NORTHEAST TO NORTHWESTERN
COASTAL REGIONS. OPERATORS OF SMALL VESSELS ARE ADVICED TO PROCEED
WITH CAUTION OVER OPEN WATERS.

SPECIAL FEATURES: NONE

TROPICAL WEATHER OUTLOOK:

POTENTIAL RAINFALL FOR THE NEXT 24 HOURS: 1 MM; CAN VARY LOCALLY

OBSERVED TEMPERATURE (CENTIGRADE) AND RAINFALL (MM) IN THE
LAST 24 HOURS:

AIRPORT MAX 33 / MIN 28 / 0.0

WEATHER OUTLOOK FOR THE NEXT THREE (3) DAYS:
PARTLY CLOUDY WITH LOCALLY A SHOWER
WINDS WILL BE FROM THE EAST AND MODERATE TO FRESH,
DURING THE DAY STRONG TO NEAR GALE FORCE TO POSSIBLY GALE FORCE IN GUSTS.
MAX/ MIN TEMPERATURES WILL BE: 34/27

NEXT BULLETIN WILL BE PUBLISHED ON SATURDAY SEPTEMBER 22 2018 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
WEERSVERWACHTING GELDIG TOT ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2018

OPGESTELD OP VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2018 17:00 (21:00 UTC)

EEN ALERT VOOR HARDE WIND EN PLAATSELIJK VRIJ RUWE ZEE IS VAN KRACHT
TOT ZONDAG 6 PM...

WEER:
VANAVOND: LICHT TOT HALF BEWOLKT MET KANS OP EEN OVERTREKKENDE BUI
GEDURENDE DE NACHT EN MORGEN: HALF TOT TIJDELIJK ZWAAR BEWOLKT MET
PLAATSELIJK EEN BUI

MAXIMUM TEMPERATUUR 33 GRADEN CELSIUS Y MINIMUM TEMPERATUUR 28 GRADEN CELSIUS.

DE ZONSONDERGANG ZAL VANAVOND OM 06:36 PM PLAATSVINDEN
DE ZONSOPGANG ZAL MORGEN OM 06:29 AM PLAATSVINDEN

WIND: UIT OVERWEGEND OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG TOT KRACHTIG;
WINDKRACHT 4 TOT 6 (20 TOT 50 KM/UUR, 11 TOT 27 KNOPEN)
OVERDAG HARD TOT MOGELIJK STORMACHTIG IN UITSCHIETERS
WINDKRACHT 7 TOT 8 (51 TOT 64 KM/UUR, 28 TOT 35 KNOPEN)

WEEROVERZICHT:
IN DE KOMENDE 24 UUR ZAL DOOR AANHOUDENDE VOCHTIGHEID TIJDELIJK MEER
WOLKENVORMING PLAATSVINDEN. HIERUIT KAN DAN PLAATSELIJK EEN BUI TOT
ONTWIKKELING KOMEN. DOOR DE STRAKKE LUCHTDRUKGRADIENT IN HET CARIBISCH
GEBIED ZAL ER EEN HARDE WIND VOOR DE KOMENDE DAG STAAN. FIJNE STOF UIT
DE SAHARA ZAL HET ZICHT VOOR HET KOMENDE WEEKEINDE IETS HINDEREN.

ZEE CONDITIES:
GOLVEN KOMEN VANUIT OOSTELIJKE RICHTING MET HOOGTES VAN 5 TOT PLAATSELIJK
9 VOETEN. DE HOOGSTE GOLVEN KUNNEN ERVAARD WORDEN OVER HET OOSTELIJKE,
NOORDOOSTELIJKE TOT NOORDWESTELIJKE KUSTGEDEELTE VAN HET EILAND. AAN DE
BEMANNING VAN KLEINE VAARTUIGEN WORDT VERZOCHT OM VOORZICHTIG TE WEZEN
OP OPEN ZEE.

BIJZONDERE VERSCHIJNSELEN: GEEN

SIGNIFICANTE TROPISCHE WEER: GEEN

POTENTIELE REGENVAL VOOR DE KOMENDE 24 UUR: 1 MM; KAN
PLAATSELIJK FLUCTUEREN

WAARGENOMEN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) EN REGENVAL (MM)
OVER DE LAATSTE 24 UUR:

AIRPORT MAX 33 / MIN 28 / 0.0

WEERSVERWACHTING VOOR DE KOMENDE DRIE (3) DAGEN:
LICHT TOT HALF BEWOLKT MET EEN PLAATSELIJKE BUI.
WIND: UIT OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG TOT VRIJ KRACHTIG;
OVERDAG KRACHTIG TOT HARD, MOGELIJK STORMACHTIG IN UITSCHIETERS.
MAX / MIN TEMPERATUUR: 34/27

HET VOLGENDE BERICHT ZAL WORDEN UITGEGEVEN OP ZATERDAG 22 SEPTEMBER 2018 17:00 (21:00 UTC)