Written Forecast09/21/2021
´╗┐PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIAMARS 21 DI SEPTEMBER 2021, 18:00 ORA.

ELABORA DIALUNA 20 DI SEPTEMBER 2021 17:00 (21:00 UTC)

TEMPO:
AWE ANOCHI: PARCIALMENTE NUBLA Y GENERALMENTE SECO
DEN MARDUGA I MAYAN: PARCIALMENTE NUBLA CU UN
AWACERO PASAJERO

TEMPERATURA MAXIMO 33 GRADO CELSIUS
TEMPERATURA MINIMO 27 GRADO CELSIUS

BAHADA DI SOLO : 6:37 PM
SUBIDA DI SOLO : 6:29 AM

BIENTO:
MODERA FOR DI DIRECCIONAN ENTRE NOORDOOST Y ZUIDOOST;
FORSA 3 TE 4 (12 TE 30 KM/ORA, 7 TE 16 NUDO).
DEN DIA BASTA FUERTE TE POSIBLEMENTE FUERTE DEN RAFAGA;
FORSA 5 TE 6 (31 TE 50 KM/ORA, 17 TE 27 NUDO).

SITUACION GENERAL DI TEMPO PA PROXIMO 24 ORA:
DURANTE PROXIMO 24 ORA LO BAI TIN UN AUMENTO DI
HUMEDAD DEN REGION LOCAL DEBI NA UN DISTURBIO
DEN DIFERENTE NIVEL DI ATMOSFERA. PA E MOTIBO
AKI POR SPERA UN AWACERO PASAJERO TE BREVE
PRINCIPALMENTE DURANTE ORANAN DI MARDUGA
Y MAINTA.

CONDICIONAN MARITIMO/ ESTADO DI LAMA:
TA SPERA UN ESTADO DI LAMA LEVE NA PARTINAN
PROTEJE, Y LEVE TE MODERA NA PARTINAN ZUID.
NA PARTINAN OOST TE NOORDWEST LAMA LO TA
MODERA CU OLANAN ENTRE 2 PA 3, LOCALMENTE
4 PIA.

AVISO/ ALERTA:
NINGUN

FENOMENONAN SPECIAL:
NINGUN

TEMPO TROPICAL SIGNIFICANTE:
TORMENTA TROPICAL PETER TABATA SITUA NA MAS
O MENOS 275 KM OOST-NOORDOOST DI ISLANAN ARIBA.
PETER TA MOVE WEST-NOORDWEST Y NO TA PELIGER PA
REGION LOCAL.

TORMENTA TROPICAL ROSE TABATA SITUA NA WEST-
NOORDWEST DI ISLANAN CABO VERDE Y TA MOVE
DEN DIRECCION NOORDWEST. ROSE NO TA PELIGER
PA AREA DI CARIBE.

UN OLA TROPICAL ZUID-ZUIDOOST DI ISLANAN
CABO VERDE TIN UN CHANCE GRANDI DI SIGUI
DESAROYA Y BIRA UN CYCLON TROPICAL DURANTE
PROXIMO 5 DIA.

POTENCIAL DI AWACERO PA PROXIMO 24 ORA:
1 TE 3 MM; LOCALMENTE ESAKI POR VARIA.

REGISTRACION DI TEMPERATURA (GRADO CELSIUS) Y
AWACERO (MM) DEN ULTIMO 24 ORA (8'AM PA 8'AM):

AIRPORT : MAX 33 / MIN 26 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 34 / MIN 27 / 0.0 MM
STA ROSA: MAX 34 / MIN 27 / 0.0 MM

PRONOSTICO DI TEMPO PA PROXIMO 3 DIANAN:
PARCIALMENTE NUBLA CU UN AWACERO PASAJERO TE BREVE.
BIENTO LO TA FOR DI DIRECCION OOST I MODERA;
BASTA FUERTE TE POSIBLEMENTE FUERTE DEN RAFAGA;
TEMPERATURA (GRADO CELSIUS) MAX / MIN LO TA: 33 / 28

PROXIMO BOLETIN DIAMARS 21 SEPTEMBER 2021 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEATHER FORECAST VALID UNTIL TUESDAY SEPTEMBER 21 2021, 18:00 HOURS.

ISSUED: MONDAY SEPTEMBER 20 2021 17:00 (21:00 UTC)

WEATHER:
THIS EVENING: PARTLY CLOUDY AND GENERALLY DRY
DURING THE OVERNIGHT AND TOMORROW: PARTLY CLOUDY WITH
A PASSING SHOWER

MAXIMUM TEMPERATURE 33 CENTIGRADES
MINIMUM TEMPERATURE 27 CENTIGRADES.

SUNSET : 6:38 PM
SUNRISE: 6:29 AM.

WIND: GENTLE TO MODERATE FROM NORTHEAST TO SOUTHEAST DIRECTIONS;
FORCE 3 TO 4 (12 TO 30 KM/HR, 07 TO 16 KNOTS)
DURING THE DAY FRESH TO POSSIBLY STRONG WIND IN GUSTS;
FORCE 5 TO 6 (31 TO 50 KM/HR, 17 TO 27 KNOTS).

SYNOPSIS FOR THE NEXT 24 HOURS:
MOISTURE WILL INCREASE SOMEWHAT DURING THE NEXT
24 HOURS DUE TO A DISTURBANCE AT DIFFERENT LEVELS
OF THE ATMOSPHERE. EXPECT THEREFORE MAINLY DURING
THE OVERNIGHT AND EARLY MORNING A PASSING TO BRIEF
SHOWER.

MARINE CONDITIONS/ STATE OF THE SEA:
EXPECT CALM SEAS ON THE PROTECTED AND TRANQUIL
TO MODERATE ON THE SOUTH SECTIONS. TRANQUIL TO
MODERATE SEAS ARE EXPECTED OVER THE EAST TO
NORTHWEST COASTAL REGIONS. WAVES WILL BE FROM
THE EAST AT 2 TO 3, LOCALLY 4 FEET.

WARNINGS/ ADVISORIES:
NONE

SPECIAL FEATURES:
NONE

TROPICAL WEATHER OUTLOOK:
TROPICAL STORM PETER WAS LOCATED ABOUT 275 KM
EAST-NORTHEAST OF THE NORTHERN LEEWARD ISLANDS,
MOVING WEST-NORTHWEST. PETER IS NO THREAT TO
THE LOCAL AREA.

TROPICAL STORM ROSE WAS LOCATED WEST-NORTHWEST
OF THE SOUTHERNMOST CAPE VERDE ISLANDS AND WAS
MOVING NORTHWEST. ROSE IS NO THREAT TO THE
CARIBBEAN.

A TROPICAL WAVE SOUTH-SOUTHEAST OF THE CAPE VERDE
ISLANDS HAS A HIGH CHANCE DURING THE NEXT 5 DAYS
OF DEVELOPING FURTHER INTO A TROPICAL DEPRESSION.

POTENTIAL RAINFALL FOR THE NEXT 24 HOURS:
1 TO 3 MM; THIS CAN VARY LOCALLY.

OBSERVED TEMPERATURE (CENTIGRADE) AND RAINFALL (MM)
IN THE LAST 24 HOURS (8 AM TO 8 AM):

AIRPORT : MAX 33 / MIN 26 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 34 / MIN 27 / 0.0 MM
STA ROSA: MAX 34 / MIN 27 / 0.0 MM

WEATHER FORECAST FOR THE UPCOMING 3 DAYS:
PARTLY CLOUDY WITH A PASSING TO BRIEF SHOWER;
WINDS WILL BE FROM EAST DIRECTIONS AND GENTLE
TO MODERATE; FRESH TO POSSIBLY STRONG IN GUSTS.
MAX/ MIN TEMPERATURES (CENTIGRADES)
WILL BE: 33 / 28

NEXT BULLETIN ON TUESDAY SEPTEMBER 21 2021 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEERSVERWACHTING GELDIG TOT MAANDAG 20 SEPTEMBER 2021, 18:00 UUR.

OPGESTELD OP ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 17:00 (21:00 UTC)

WEER:
VANAVOND: HALF BEWOLKT EN OVERWEGEND DROOG
GEDURENDE DE NACHT EN MORGEN: HALF BEWOLKT MET EEN
OVERTREKKENDE BUI

MAXIMUM TEMPERATUUR 33 GRADEN CELSIUS
MINIMUM TEMPERATUUR 27 GRADEN CELSIUS.

ZONSONDERGANG: 6:38 PM
ZONSOPGANG : 6:29 AM

WIND: UIT NOORDOOSTELIJKE TOT ZUIDOOSTELIJKE RICHTINGEN EN MATIG;
WINDKRACHT 3 TOT 4 (12 TOT 30 KM/UUR, 7 TOT 16 KNOPEN);
OVERDAG VRIJ KRACHTIG TOT MOGELIJK KRACHTIG IN UITSCHIETERS;
WINDKRACHT 5 TOT 6 (31 TOT 50 KM/UUR, 17 TOT 27 KNOPEN);

WEEROVERZICHT VOOR DE KOMENDE 24 UUR:
IN DE KOMENDE 24 UUR ZAL DOOR EEN STORING IN VERSCHILLENDE
LUCHTLAGEN VOCHTIGHEID WORDEN AANGEVOERD. HIERDOOR KAN
VOORAL GEDURENDE DE KOMENDE NACHT EN MORGENVROEG EEN
OVERTREKKENDE BUI VERWACHT WORDEN.

MARITIEME/ ZEE CONDITIES:
EEN RUSTIGE ZEEGANG IN DE AFGESCHERMDE GEBIEDEN, EN
EEN VRIJ RUSTIGE TOT MATIGE ZEEGANG AAN HET ZUIDEN
WORDT IN DE KOMENDE 24 UUR VERWACHT. EEN MATIGE
ZEEGANG WORDT AAN HET OOSTELIJKE TOT NOORDWESTELIJKE
KUSTGEDEELTES VERWACHT. GOLVEN KOMEN VANUIT HET
OOSTEN MET HOOGTES TUSSEN DE 2 EN 3, PLAATSELIJK
4 VOETEN.

ALERTS / WAARSCHUWINGEN:
GEEN

SPECIALE VERSCHIJNSELEN:
GEEN

SIGNIFICANTE TROPISCHE WEER:
TROPISCHE STORM PETER BEWEEGT WEST-NOORDWEST OP
ONGEVEER 275 KM TEN OOST- NOORDOOSTEN VAN DE
BOVENWINDEN EN IS GEEN BEDREIGING VOOR DE
LOCALE REGIO.

TROPISCHE STORM ROSE BEWEEGT IN NOORDWESTELIJKE
RICHTING TEN WESTNOORDWESTEN VAN DE KAAP VERDISCHE
EILANDEN EN IS GEEN BEDREIGING VOOR HET CARIBISCH
GEBIED.

EEN TROPICAL WAVE, TEN ZUID-ZUIDOOSTEN VAN DE
KAAP VERDISCHE EILANDEN HEEFT EENGROTE KANS OM
IN DE KOMENDE 5 DAGEN VERDER TOT EEN TROPISCHE
CYCLOON VERDER TE ONTWIKKELEN.

POTENTIELE REGENVAL VOOR DE KOMENDE 24 UUR:
1 TOT 3 MM; DIT KAN PLAATSELIJK VARIEREN.

WAARGENOMEN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) EN
REGENVAL (MM) OVER DE LAATSTE 24 UUR
(8 AM TO 8 AM):

AIRPORT : MAX 33 / MIN 26 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 34 / MIN 27 / 0.0 MM
STA ROSA: MAX 34 / MIN 27 / 0.0 MM

WEERSVERWACHTING VOOR DE KOMENDE 3 DAGEN:
HALF BEWOLKT MET EEN OVERTREKKENDE BUI;
WIND: UIT OOSTELIJKE RICHTING EN MATIG;
VRIJ KRACHTIG TOT MOGELIJK KRACHTIG IN UITSCHIETERS;
MAX / MIN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) : 33 / 28

VOLGENDE BERICHT OP DINSDAG 21 SEPTEMBER 2021 OM 17:00 (21:00 UTC)