Written Forecast05/25/2020
´╗┐PRONOSTICO DI TEMPO VALIDO TE DIAMARS 26 DI MEI 2020, 18:00 ORA.

ELABORA DIALUNA 25 DI MEI 2020 17:00 (21:00 UTC)

-UN ALERTA PA BIENTO FUERTE TA NA VIGOR...
-UN AVISO PA BOTO CHIKITO PA COSTA PARTI OOST TE NOORDWEST
I GENERALMENTE LAMA HABRI TA NA VIGOR...

TEMPO:
AWE ANOCHI: LEVEMENTE TE PARCIALMENTE NUBLA I GENERALMENTE SECO
DEN MARDUGA I MAYAN: PARSIALMENTE NUBLA SIN AWACERO DI IMPORTANCIA.

TEMPERATURA MAXIMO 33 GRADO CELSIUS
TEMPERATURA MINIMO 27 GRADO CELSIUS

BAHADA DI SOLO : 7:00 PM
SUBIDA DI SOLO : 6:13 AM.

BIENTO:
FOR DI DIRECCIONAN ENTRE OOST I OOST- ZUIDOOST I MODERA
TE BASTA FUERTE; FORSA 4 TE 5 (20 TE 39 KM/ORA, 11 TE 21 NUDO).
DEN DIA FUERTE TE DURO DEN RAFAGA;
FORSA 6 TE 8 (40 TE 64 KM/OR, 22 TE 35 NUDO)

SITUACION GENERAL DI TEMPO PA PROXIMO 24 ORA:
NO TA SPERA CAMBIONAN DEN E WEER CU TIN ACTUALMENTE. AIRE STABIEL
I RELATIVAMENTE SECO LO STROBA FORMACION DI NUBIANAN CU POR PRODUCI
AWACERO. MAS ALEU POR BISA CU UN OLA TROPICAL SITUA OOST DI AREA DI
CARIBE LO PASA DEN REGION LOCAL BAYENDO WEST DEN CURSO DI DIARANSON,
TRECIENDO HUMEDAD Y KISAS UN AWACERO PASAJERO.

DI OTRO UN BANDA POR BISA CU E DIFERENCIANAN DI PRECION DI AIRE
DEN CENTRAL- SUR DI CARIBE TA BIRANDO MENOS I E ALERTA PA BIENTO
FUERTE LO WORDU CANCELA MAYAN DIAMARS, ATARDI 6'OR.

CONDICIONAN MARITIMO/ ESTADO DI LAMA:
UN ESTADO DI LAMA MODERA, POCO BRUTO NA E REGION OOST
TE NOORDWEST TA WORDU SPERA PA PROXIMO 24 ORA. OLANAN
LO TA FOR DI OOST ENTRE 4 TE 8 PIA. E OLANAN DI MAS
HALTO TA NA E PARTINAN OOST TE NOORDWEST. LAMA LO
BAHA GRADUALMENTE DURANTE PROXIMO DIANAN DI SIMAN.

AVISO/ ALERTA:
UN AVISO PA BOTO CHIKITO TA NA VIGOR PA E PARTINAN OOST TE
NOORDWEST DI COSTA I LAMA HABRI GENERALMENTE. TA SUPLICA
OCUPANTENEN DI BOTO CHIKITO PA TENE CUENTA CU ESAKI I BAI
CU CAUTELA RIBA LAMA HABRI, ESPECIALMENTE RIBA PARTINAN
OOST TE NOORDWEST.

FENOMENONAN SPECIAL: NINGUN

POTENCIAL DI AWACERO PA PROXIMO 24 ORA: MENOS DI 1 MM;
LOCALMENTE ESAKI POR VARIA.

REGISTRACION DI TEMPERATURA (GRADO CELSIUS) Y AWACERO (MM)
DEN ULTIMO 24 ORA:

AIRPORT : MAX 32 / MIN 27 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 32 / MIN 28 / 0.0 MM
STA ROSA: MAX 32 / MIN 28 / 0.0 MM

PRONOSTICO DI TEMPO PA PROXIMO 3 DIANAN:
PARCIALMENTE NUBLA CU UN POSIBLE AWACERO PASAJERO.
BIENTO LO TA FOR DI DIRECCION OOST;
MODERA TE BASTA FUERTE, FUERTE TE DURO DEN RAFAGA;
TEMPERATURA ( GRADO CELSIUS) MAX / MIN LO TA: 33 / 27

E PROXIMO BULLETIN LO WORDO PUBLICA DIAMARS 26 DI MEI 2020 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEATHER FORECAST VALID UNTIL TUESDAY, MAY 26 2020, 18:00 HOURS.

ISSUED: MONDAY MAY 25 2020 17:00 (21:00 UTC)

-AN ALERT FOR STRONG WINDS IS IN EFFECT...
-A SMALL CRAFT ADVISORY FOR THE EAST TO NORTHWEST COASTAL
REGIONS AND GENERALLY OPEN WATERS IS IN EFFECT...

WEATHER:
TONIGHT: PARTLY CLOUDY AND GENERALLY DRY
DURING THE OVERNIGHT AND TOMORROW: PARTLY CLOUDY WITH
NO SIGNIFICANT PRECIPITATION

MAXIMUM TEMPERATURE 33 CENTIGRADES
MINIMUM TEMPERATURE 27 CENTIGRADES.

SUNSET : 7:00 PM
SUNRISE: 6:13 AM.

WINDS: FROM GENERALLY EAST DIRECTIONS AND MODERATE TO FRESH;
FORCE 4 TO 5 (20 TO 39 KM/HR, 11 TO 21 KNOTS).
DURING THE DAY STRONG TO NEAR GALE FORCE IN GUSTS;
FORCE 6 TO 8 (40 TO 64 KM/HR, 22 TO 35 KNOTS).

SYNOPSIS FOR THE NEXT 24 HOURS:
NO SIGNIFICANT CHANGES ARE EXPECTED IN THE CURRENT WEATHER PATTERN.
A RELATIVE DRY AND STABLE AIRMASS WILL RESTRICT THE DEVELOPMENT OF
RAIN MAKING CLOUDS. FURTHERMORE, A TROPICAL WAVE, EAST OF THE
CARIBBEAN AREA WILL CROSS THROUGH THE LOCAL REGION WESTWARD
DURING WEDNESDAY, INDUCING SOME MOISTURE AND LIKELY A FEW
PASSING SHOWERS.

THE PRESSURE CONTRAST IN THE SOUTH- CENTRAL CARIBBEAN IS BECOMING
LOOSE AND THE ALERT FOR STRONG WINDS WILL BE CANCELLED TOMORROW
TUESDAY, 6 PM.

MARINE CONDITIONS/ STATE OF THE SEA:
MODERATE TO LOCALLY FAIRLY ROUGH OVER THE EAST TO NORTHWEST
COASTAL AREA ARE EXPECTED FOR THE NEXT 24 HOURS. WAVES WILL
BE FROM THE EAST, AROUND 4 TO LOCALLY 8 FEET. THE HIGHEST
WAVES CAN BE EXPERIENCED OVER THE EAST TO NORTHWEST
SECTIONS. SEAS WILL GRADUALLY SUBSIDE DURING THE
NEXT FEW DAYS OF THE WEEK.

WARNINGS/ ADVISORIES:
A SMALL CRAFT ADVISORY FOR THE EAST TO NORTHWEST SECTIONS AND
GENERALLY OPEN WATERS IS IN EFFECT. OCCUPANTS OF SMALL VESSELS
SHOULD EXERCISE CAUTION OVER OPEN WATERS, PARTICULARY OVER THE
EAST TO NORTHWEST COASTAL SECTIONS.

SPECIAL FEATURES: NONE

POTENTIAL RAINFALL FOR THE NEXT 24 HOURS: LESS THAN 1 MM;
THIS CAN VARIATE LOCALLY.

OBSERVED TEMPERATURE (CENTIGRADE) AND RAINFALL (MM) IN THE
LAST 24 HOURS:

AIRPORT : MAX 32 / MIN 27 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 32 / MIN 28 / 0.0 MM
STA ROSA: MAX 32 / MIN 28 / 0.0 MM

WEATHER FORECAST FOR THE NEXT 3 DAYS:
PARTLY CLOUDY WITH A POSSIBLE PASSING SHOWER.
WINDS WILL BE FROM THE EAST AND MODERATE TO FRESH;
STRONG TO NEAR GALE FORCE IN GUSTS;
MAX/ MIN TEMPERATURES (CENTIGRADES) WILL BE: 33 / 27

NEXT BULLETIN WILL BE PUBLISHED ON TUESDAY MAY 26 2020 17:00 (21:00 UTC)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

WEERSVERWACHTING GELDIG TOT DINSDAG 26 MEI 2020, 18:00 UUR.

OPGESTELD OP ZONDAG 24 MEI 2020 17:00 (21:00 UTC)

-EEN ALERT VOOR HARDE WIND IS VAN KRACHT...
-EEN WAARSCHUWING VOOR KLEINE BOTEN VOOR HET OOSTELIJKE TOT
NOORDWESTELIJKE GEDEELTES VAN DE KUST EN OPEN ZEE IS VAN KRACHT...

WEER:
VANAVOND: LICHT TOT HALF BEWOLKT EN OVERWEGEND DROOG
GEDURENDE DE NACHT EN MORGEN: HALF BEWOLKT MET GEEN
NEERSLAG VAN BETEKENIS

MAXIMUM TEMPERATUUR 33 GRADEN CELSIUS
MINIMUM TEMPERATUUR 27 GRADEN CELSIUS.

ZONSONDERGANG: 7:00 PM
ZONSOPGANG : 6:13 AM

WIND: UIT OVERWEGEND OOSTELIJKE RICHTINGEN EN MATIG TOT VRIJ KRACHTIG;
WINDKRACHT 4 TOT 5 (20 TOT 39 KM/UUR, 11 TOT 21 KNOPEN);
OVERDAG KRACHTIG TOT HARD, MOGELIJK NU EN DAN STORMACHTIG IN UITSCHIETERS;
WINDKRACHT 6 TO 8 (40 TOT 64 KM/UUR, 22 TOT 35 KNOPEN)

WEEROVERZICHT VOOR DE KOMENDE 24 UUR:
ER WORDT WEINIG VERANDERING IN HET HUIDIGE WEERBEELD VERWACHT.
EEN RELATIEF DROGE EN STABIELE LUCHTMASSA ZAL DE ONTWIKKELING
VAN REGENPRODUCERENDE- WOLKEN TEGENGAAN. ANDERS; EEN TROPICAL
WAVE TEN OOSTEN VAN HET CARIBISCH GEBIED, ZAL IN DE LOOP VAN
WOENSDAG DOOR ONS GEBIED NAAR HET WESTEN BEWEGEN. DIT SYSTEEM
ZAL DAN ENIGE VOCHTIGHEID AANVOEREN WAARDOOR EEN OVERTREKKENDE
BUI MOGELIJK KAN ZIJN.

VERDER ZULLEN DE LUCHTDRUKVERSCHILLEN IN HET CENTRAAL- ZUIDEN
VAN HET CARIBISCH GEBIED MINDER WORDEN, WAARDOOR DE ALERT VOOR
HARDE WIND, MORGEN DINSDAG 6 PM, ZAL WORDEN INGETROKKEN.

MARITIEME/ ZEE CONDITIES:
EEN MATIGE TOT VRIJ RUWE ZEEGANG OVER HET OOSTELIJKE TOT
NOORDWESTELIJKE KUSTGEDEELTES WORDT IN DE KOMENDE 24 UUR
VERWACHT. GOLVEN KOMEN VANUIT HET OOSTEN MET HOOGTES VAN
4 TOT 8 VOETEN; DE HOOGSTE GOLVEN KUNNEN WORDEN VERWACHT
OVER HET OOSTELIJKE TOT NOORDWESTELIJKE KUSTGEDEELTES.
DE GOLFHOOGTE ZAL GEDURENDE DE EERSTVOLGENDE DAGEN
LANGZAAM VERZAKKEN.

ALERTS / WAARSCHUWINGEN:
EEN WAARSCHUWING VOOR KLEINE BOTEN VOOR HET OOSTELIJKE TOT
NOORDWESTELIJKE KUSTGEDEELTES EN OPEN ZEE IS VAN KRACHT;
AAN DE BEMANNING VAN KLEINE VAARTUIGEN WORDT VERZOCHT OM
VOORZICHTIG TE WEZEN OP OPEN ZEE, VOORAL OVER HET
OOSTELIJKE TOT NOORDWESTELIJKE KUSTGEDEELTES.

BIJZONDERE VERSCHIJNSELEN: GEEN

POTENTIELE REGENVAL VOOR DE KOMENDE 24 UUR: MINDER DAN 1 MM;
DIT, KAN PLAATSELIJK FLUCTUEREN.

WAARGENOMEN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) EN REGENVAL (MM)
OVER DE LAATSTE 24 UUR:

AIRPORT : MAX 32 / MIN 27 / 0.0 MM
WESTPUNT: MAX 32 / MIN 28 / 0.0 MM
STA ROSA: MAX 32 / MIN 28 / 0.0 MM

WEERSVERWACHTING VOOR DE KOMENDE 3 DAGEN:
LICHT TOT HALF BEWOLKT MET EEN MOGELIJKE OVERTREKKENDE BUI.
WIND: UIT OOSTELIJKE RICHTINGEN EN MATIG TOT
VRIJ KRACHTIG; KRACHTIG TOT HARD IN UITSCHIETERS;
MAX / MIN TEMPERATUUR (GRADEN CELSIUS) : 33 / 27

HET VOLGENDE BERICHT ZAL WORDEN UITGEGEVEN OP DINSDAG 26 MEI 2020 OM 17:00 (21:00 UTC)