Weather Advisory Aruba04/19/2019
DEPARTAMENTO METEOROLOGICO ARUBA
8 AM AST DIASABRA 13 APRIL 2019

-UN ALERTA PA BIENTU DURO TA NA VIGOR...
-UN AVISO PA BOTO CHIKITO VALIDO PA E PARTI OOST TE NOORDWEST DI LAMA
HABRI I COSTA TA NA VIGOR...

SYNOPSIS...
DIFERENCIANAN DI PRESION DEN REGION DI CARIBE LO AUMENTA UN POCO DURANTE E WEEKEND AKI.
PA E MOTIBO AKI BIENTO LO POR BAI SUPLA DE BEZ EN CUANDO CU MAS O MENOS 22 TE 25 NUDO
Y TA ANTICIPA CU RAFAGANAN LO POR JEGA TE 35 NUDO (BEAUFORT 8).

ACCION DE PRECAUCION....
USUARIONAN DI LAMA TA WORDO URGI PA TENE EXTRA CAUTELE RIBA LAMA HABRI YA CU E
BIENTO DURO HUNTO CU LABADERANAN MODERA FOR DI NOORDOOST LO BAI CAUSA LAMA
LOCALMENTE BRUTO. ADICIONALMENTE UN AVISO PA BOTO CHITKITO TA NA VIGOR PA
PARTINAN OOST TE NOORDWEST DI AREA COSTERO Y LAMA HABRI.

DEPARTAMENTO METEOROLOGICO ARUBA
8 AM AST DIASABRA 13 APRIL 2019

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

METEOROLOGICAL DEPARTMENT ARUBA
8 AM AST SATURDAY 13 APRIL 2019

-AN ALERT FOR STRONG WINDS IS IN EFFECT...
-A SMALL CRAFT ADVISORY FOR THE EAST TO NORTHWEST COASTAL REGIONS AND OPEN
WATERS IS ALSO IN EFFECT...

SYNOPSIS...
A SLIGHT INCREASE OF THE PRESSURE GRADIENT IN THE CARIBBEAN DURING THIS WEEKEND
WILL PRODUCE STRONG WINDS OVER THE NEXT FEW DAYS. THE WIND CAN REACH 22 TO 25
KNOTS WITH GUSTS POSSIBLY REACHING UP TO 35 KNOTS (BEAUFORT 8).

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

MARINE USERS ARE URGED TO EXERCISE CAUTION OVER OPEN ATERS AS THE STRONG WINDS
COMBINED WITH MODERATE NORTHEAST SWELLS WILL CAUSE LOCALLY QUITE ROUGH SEAS.
ADDITIONALLY, A SMALL CRAFT ADVISORY FOR THE EAST TO NORTHWEST COASTAL REGIONS
AND OPEN WATERS IS IN EFFECT...

DEPARTMENT OF METEOROLOGY ARUBA 8 AM AST SATURDAY APRIL 13 2019

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

METEOROLOGISCHE DEPARTEMENT ARUBA
8 AM AST ZATERDAG 13 APRIL 2019

-EEN ALERT VOOR HARDE WIND IS VAN KRACHT...
-EEN WAARSCHUWING VOOR KLEINE BOTEN VOOR HET OOSTELIJKE TOT NOORWESTELIJKE
GEDEELTES VAN DE KUST EN OPEN ZEE, IS OOK VAN KRACHT...

SYNOPSIS..
DE LUCHTDRUKVERSCHILLEN IN HET CARIBISCH GEBIED ZULLEN IETS TOENEMEN GEDURENDE DIT
WEEKEINDE, WAARDOOR DE WIND OOK IETS STERKER ZAL GAAN STAAN VOOR DE KOMENDE DAGEN.
DIT VERSCHIJNSEL ZAL VOOR EEN KRACHTIGE TOT HARDE WIND ZORGEN DIE DE 22 TOT 25
KNOPEN KAN BEREIKEN, EN NU EN DAN STORMACHTIG IN UITSCHIETERS KAN STAAN EN DE
35 KNOPEN BEREIKEN (BEAUFORT 8).

VOORZORGSMAATREGELEN...

AAN ZEEGEBRUIKERS WORDT AANGERADEN OM REKENING TE HOUDEN MET DE HARDE WIND DAAR
DEZE GECOMBINEERD MET MATIGE DEINING VANUIT HET NOORDOOSTEN, VOOR PLAATSELIJK
VRIJ RUWE ZEECONDITIES KAN ZORGEN. AANVULLEND IS EEN WAARSCHUWING VOOR KLEINE
BOTEN, VOOR HET OOSTELIJKE TOT NOORWESTELIJKE GEDEELTES VAN DE KUST EN OPEN ZEE,
VAN KRACHT...
AAN DE BEMANNING VAN KLEINE BOTEN WORDT AANGERADEN OM OVER HET ALGEMEEN
VOORZICHTIG TE WEZEN OVER OPEN ZEE...

METEOROLOGISCHE DEPARTEMENT ARUBA
8 AM ZATERDAG 13 APRIL 2019